Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers

Dit bestand bevat jaargegevens over kwantitatieve baankenmerken, bijvoorbeeld het in een jaar verdiende bruto loon. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 1999 t/m 2016. Vanaf 2017 geldt dat alle variabelen opgenomen zijn in de SPOLISBUS, behalve de variabele DEELTIJDFACTORBAANID die opgenomen is in DEELTIJDFACTORBAANBUS.