Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers

Deze component geeft een beeld van het maandbedrag aan loon dat een werknemer ontvangt. Als een werknemer meerdere banen heeft, gaat het hier om het totale loon van die banen. Het gaat hier bovendien om een zogenaamd "geschat (fiscaal) maandbedrag". Hiermee wordt bedoeld dat het maandbedrag is berekend door de totale jaarbedragen van alle banen van de persoon bij elkaar op te tellen en het gesommeerde bedrag vervolgens te verdelen over de gewerkte kalenderdagen in het jaar. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999-2021.