Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP

Het arbeidsaanbodpanel is opgezet om allerlei aspecten van het arbeidsaanbod (werkenden, werkzoekenden en niet participerenden) in kaart te brengen in de loop van de tijd. Belangrijke thema's zijn arbeidsmobiliteit en zoekgedrag naar een baan. Andere onderwerpen zijn arbeidsduur, meningen over arbeid, huidige baan en collega's, samengesteld door het SCP.