Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten

De populatie van dit bestand bestaat uit alle personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland per maand.

Downloads