Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten

De populatie van dit bestand bestaat uit alle personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland per maand. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 2001-2022.