Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten

Deze buscomponent bevat gegevens over personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland.

Downloads