Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.

Bevat personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen). Van hen wordt het ontvangen fiscale jaarbedrag gegeven, alsmede de loonheffing over dit bedrag, alsmede het aantal kalenderdagen in het jaar dat een persoon deze uitkering had. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999 t/m 2016. Is vanaf 2017 opgevolgd AOWUITKERING1ATAB (m.u.v. LOONHEFPERSAOW).