AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen

Vertegenwoordigt alle personen die gedurende een bepaald jaar een uitkering hebben ontvangen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Een persoon kan maximaal zes of twaalf maandrecords, bij een halfjaarbestand zes en bij een jaarbestand twaalf, in het microdatabestand hebben. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2007 t/m 2013. Vervangen door AOWUITKERING1ATAB.