AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd voor de AOW hebben bereikt. Een AOW-uitkering wordt opgebouwd voor een persoon gedurende de periodes dat deze persoon verzekerd is voor de Nederlandse Volksverzekeringen. Het wel of niet verzekerd zijn hangt samen met de mate van binding van een persoon met Nederland. In deze context vormen in het bijzonder wonen en/of werken in Nederland doorslaggevende factoren.