Aouitkeringtab: Kenmerken arbeidsongeschiktheidsuitk.

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen die zijn toegekend op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010 t/m 2017. Opgevolgd door AOTOTUITKERINGATAB.