Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes

Alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WAJONG of WIA) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Vanaf 2017 opgevolgd door AOTOTPERSOONMNDBEDRAGBUS. De variabele AOGESCHATMNDBEDRAGFISC wordt daarin opgesplitst in twee variabelen: 1) maandbedrag AO (MNDBEDRAGAO) en 2) maandbedrag Toeslagen (MNDBEDRAGTWAO). De variabele AOTOTGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF is vervallen.