Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WAJONG of WIA) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen). Van hen wordt het ontvangen fiscale jaarbedrag gegeven, alsmede de loonheffing over dit bedrag, alsmede het aantal kalenderdagen in het jaar dat een persoon een arbeidsongeschiktheidsuitkering had. Vanaf 2017 kunnen de jaarbedragen (m.u.v. LOONHEFPERSAO) kunnen worden afgeleid uit AOTOTUITKERINGTAB.