anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering

Personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) hebben ontvangen. Vanaf 2017 is dit bestand de opvolger van ANWMNDBEDRAGBUS. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2017 t/m 2023.