anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering

Personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) hebben ontvangen. Vanaf 2017 is dit bestand de opvolger van ANWMNDBEDRAGBUS.

Downloads