Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering

Dit bestand bevat alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) hebben ontvangen. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het geschatte fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is de bijbehorende geschatte loonheffing gegeven. Bestand is per jaar beschikbaar voor de periode 1999 t/m 2016. Is vanaf 2017 vervangen door ANWPERSOONMNDBEDRAGBUS. De variabele ANWGESCHATMNDBEDRAGFISC wordt hiermee voortgezet in de vorm van de overeenkomstige variabele MNDBEDRAGANW. De variabele ANWGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF vervalt.