Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering

Bevat personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen). Van hen wordt het ontvangen fiscale jaarbedrag gegeven, alsmede de loonheffing over dit bedrag, alsmede het aantal kalenderdagen in het jaar dat een persoon deze uitkering had. Is vervallen vanaf 2017. Jaarbedragen (m.u.v. LOONHEFPERSANW) kunnen worden afgeleid uit ANWUITKERING1ATAB.