Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) over de periode 2018 - 2020 derde kwartaal. Het betreft AKW-uitkeringen die primo de verslagperiode lopend zijn.