Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Het betreft AKW-uitkeringen die primo de verslagperiode lopend zijn. Bestand per kwartaal beschikbaar over de periode 2018-2022K3.