Grafieken en tabellen

Lessenserie voor groep 7/8 en eerste jaar voortgezet onderwijs waarin leerlingen aan de slag gaan met grafieken en tabellen.

Wat leer je in de lessenserie?

In deze lessenserie maken leerlingen kennis met verschillende aspecten van grafieken en tabellen aan de hand van voorbeelden die aansluiten bij hun belevingswereld. De lessen zijn gemaakt voor groep 7/8 van het basisonderwijs, maar zijn ook geschikt voor het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. De serie bestaat uit drie lessen:

  1. Les 1 (niveau: beginner) gaat over de basiselementen van een grafiek (x-as, y-as, legenda). Leerlingen leren hoe je een tabel maakt en deze omzet in een grafiek. Dit doen ze aan de hand van een eigen onderzoek in de klas.
  2. Les 2 (niveau: gevorderd) gaat over grafiektypen. Leerlingen vergelijken staaf-, lijn- en cirkeldiagrammen en leren welk grafiektype het meest geschikt is voor welke situatie.
  3. In les 3 (niveau: plus) ervaren leerlingen dat het mogelijk is om met grafieken bepaalde aspecten van de werkelijkheid te versterken of juist af te zwakken. De vraag die wordt gesteld is: Zijn grafieken wel altijd "eerlijk"?. Leerlingen leren in deze les kritisch naar grafieken te kijken.

Indeling van de lessen

Elke les bestaat uit twee delen. De start is een interactieve pdf. Deze kan geprint of op een digibord of computer gebruikt worden. Hiervoor is Adobe Reader nodig. Daarna volgt een eindopdracht waarin leerlingen telkens zelf een grafiek gaan maken. Hiervoor is het papieren werkblad nodig.