Center for Big Data Statistics

© Hollandse Hoogte

Het Center for Big Data Statistics (CBDS) is opgericht in 2016 met als voornaamste doel: het gebruik van nieuwe en bestaande (big)databronnen en technieken om betere informatie te verkrijgen over maatschappelijke thema’s zoals arbeidsmarkt, mobiliteit, gezondheid, energietransitie en smart farming.

Het CBDS werkt aan het binnenhalen van (nieuwe) data bronnen en onderzoekt de kwaliteit ervan. Het centrum onderzoekt data science methoden en leidt ook data scientists op. Verder wordt er actief de samenwerking gezocht met partners zoals ministeries, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen. Het CBDS bouwt ook aan kennis over Artificial Intelligence en Privacy Preserving Data Sharing technieken.

Onderzoeksactiviteiten van het CBDS worden o.a. gedaan met satellietdata, social media data en sensordata. Bij de methoden kan gedacht worden aan supervised and unsupervised machine learning, deep learning en text mining.

Hierdoor kunnen statistieken op termijn ‘realtime’ geproduceerd worden en zo de relevantie en toepasbaarheid van statistiek vergroten voor beleid en besluitvorming door bedrijven en overheden (denk aan het beter matchen van vraag en aanbod van vaardigheden van kandidaten op de arbeidsmarkt, hernieuwbare energie voor smart-grid systemen of het organiseren van de zorg voor ouderen). Ook worden er door bijvoorbeeld combinaties van bronnen nieuwe indicatoren gemaakt. Denk aan het combineren van steekproeven met registerdata en nieuwe databronnen om zo tot nieuwe inzichten komen. Niet alleen op landelijk niveau, maar zeker ook op lokaal of regionaal niveau.

Tenslotte wil het CBDS door toepassing van nieuwe databronnen de administratieve lastendruk (bij het invullen van vragenlijsten) van bedrijven en personen reduceren. Het uiteindelijke doel is om deze experimentele statistieken te implementeren in de officiële statistische output.

Informatie

Contact opnemen met het CBDS kan via innovatie@cbs.nl of door te reageren met het reactieformulier bij een van de artikelen op deze website.