Center for Big Data Statistics

© Hollandse Hoogte

De hoeveelheid data die automatisch verzameld wordt neemt exponentieel toe. Met het Center for Big Data Statistics (CBDS) onderzoekt het CBS in een unieke innovatieve omgeving de mogelijkheden van deze nieuwe data voor onze statistiek en ontwikkelt de daarvoor benodigde methoden. CBDS doet dit samen met nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs.

CBS zet meer en meer in op het gebruik van nieuwe bronnen voor officiële statistieken om deze sneller, beter en gedetailleerder te maken. Denk daarbij aan satellietdata, social media data of data uit sensoren en apparaten. Hierdoor kunnen statistieken op termijn real-time geproduceerd worden en zo de relevantie en toepasbaarheid van statistiek vergroten voor beleid en besluitvorming door bedrijven en overheden. Ook worden er door bijvoorbeeld combinaties van bronnen nieuwe waardevolle indicatoren gemaakt, omdat we inzichten kunnen geven die voorheen niet mogelijk waren. Op landelijk niveau, maar zeker verdieping op lokaal of regionaal niveau. Tenslotte wil het CBDS door toepassing van nieuwe, big databronnen de administratieve lastendruk van bedrijven en personen reduceren.

Het CBDS richt zich op verbetering van besluitvorming en beleidsondersteuning door informatie en diensten op allerlei gebied te ontwikkelen. Binnen het CBDS wordt gewerkt aan verbeterde, snellere of nieuwe statistieken, wordt onderzoek gedaan naar nieuwe big data methoden en technieken, trainen we data scientists binnen en buiten het CBS en bouwen we aan kennis en expertise over privacy en juridische issues. Samen met partners wordt gewerkt aan projecten onder andere op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, economische groei, arbeidsmarkt, woningmarkt en veiligheid. Deze projecten geven inzicht op regionaal niveau (Smart Cities), nationaal niveau en internationaal niveau, zoals de projecten op het gebied van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Het CBDS verwacht dat door samenwerking nieuwe inzichten en producten tot stand zullen komen.

Resultaten uit projecten en onderzoek van het CBDS worden gepubliceerd op de pagina Innovatie van CBS, waar gebruikers en geïnteresseerden feedback kunnen geven.