Beeldmerk Urban Data Center Zwolle met fotografie

CBS Urban Data Center/Zwolle

Op donderdag 29 juni 2017 is het officiële startschot gegeven voor de samenwerking tussen de gemeente Zwolle en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het CBS Urban Data Center/Zwolle. Dit samenwerkingsverband is erop gericht optimaal gebruik te maken van de gegevensbestanden van beide organisaties. Hierdoor kan de gemeente haar dienstverlening aan de inwoners verbeteren en de basis leggen voor nieuw beleid dat op actuele en gedetailleerde data gebaseerd is.

Het komend jaar gaan de gemeente Zwolle en het CBS aan de slag met verschillende concrete onderzoeksprojecten, zoals:

  • het optimaliseren van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek dat de gemeente Zwolle iedere twee jaar uitvoert.
  • het scherper in beeld brengen van armoede in Zwolle.
  • het inzichtelijk maken van loopstromen in de binnenstad;
  • het optimaliseren van de monitoring sociaal domein.
  • het optimaliseren van de monitoring van de gemeentelijke programmabegroting

Het CBS Urban Data Center/Zwolle is het vijfde Urban Data Center van Nederland. In september 2016 openden het CBS en de gemeente Eindhoven het eerste. Daarna volgden UDC’s in de gemeenten Heerlen, Groningen en Venlo. Het CBS is met verschillende andere gemeenten in gesprek over het openen van een UDC.

Maatwerk