Private huurwoning

Het gaat om alle huurwoningen die geen eigendom zijn van woningcorporaties, maar een verzameling van kleine particuliere verhuurders, institutionele beleggers, pensioenfondsen en enkele gemeentelijke woonbedrijven. In de StatLinetabel Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio, wordt de private huursector aangeduid als Eigendom overige verhuurders. In dit onderzoek is deze groep uitgesplitst naar natuurlijke personen, BV’s en NV’s en overige niet-natuurlijke personen.