E-bike

De e-bike is een fiets met elektrische ondersteuning. Vanaf 2016 wordt het aantal overledenen op een e-bike door het CBS geregistreerd. Het aantal in het artikel genoemde e-bikedoden vormen een ondergrens. Het CBS moet afgaan op het type fiets dat op het proces-verbaal bij het Openbaar Ministerie of op het doodsoorzaakformulier is ingevuld. Hier wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen een gewone fiets en een e-bike. In dat geval worden deze fietsslachtoffers bij de categorie gewone fiets geteld.