Geregistreerde misdrijven

Bij de geregistreerde misdrijven op het gebied van traditionele criminaliteit gaat om de categorieën diefstal/verduistering en inbraak, vernieling en beschadiging, en gewelds- en seksuele misdrijven.