Persoonsnetwerk

Het persoonsnetwerk wordt jaarlijks afgeleid en bestaat uit mensen die op 1 januari van dat jaar staan ingeschreven als inwoner van Nederland. Het gaat om administratieve relaties: het is onbekend of mensen elkaar daadwerkelijk kennen, en hoe vaak ze contact met elkaar hebben. Ook ontbreken er sociale relaties in dit persoonsnetwerk, zoals kennissen van de sportclub, gebedshuis en online contacten. De relaties in het persoonsnetwerk zijn een bron van mogelijke contacten.