Inkomen

Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen verdeeld in vijf groepen van gelijke omvang, gebaseerd op de inkomens van alle huishoudens van Nederland (kwintielgroepen). De eerste kwintielgroep bevat de 20 procent laagste inkomens, en de vijfde kwintielgroep bevat de 20 procent hoogste inkomens. Iemand behoort tot een bepaalde kwintielgroep als het huishouden waartoe de persoon behoort in die groep zit.