Tijdreeks vergunde nieuwbouwwoningen

Dit aantal is gebaseerd op een andere methode dan de huidige reeks die vanaf 2012 geldt. In de oude reeks ligt het niveau van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen structureel iets lager. Voor meer informatie: Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen.