Operationele winst

Het operationele resultaat bestaat in deze uit de omzet en overige bedrijfsopbrengsten, lonen en bijbehorende componenten, afschrijvingen, inkopen en overige bedrijfskosten, reversals/impairments van (im)materiële vaste activa, en inkomsten uit subsidies en dergelijke.