Nettowinst

De nettowinst bestaat operationele winst, winsten van (buitenlandse) deelnemingen en overige winst na vennootschapsbelasting.