Grote ondernemingen

De term Grote ondernemingen betreft een panel van de 320 grootste ondernemingen in Nederland waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van goederen en niet-financiële diensten. Het panel is samengesteld op basis van het balanstotaal, aangevuld met ondernemingen die op het punt van economische activiteit ondervertegenwoordigd waren. Verder gaat het om ondernemingen die de gehele periode 2019-2022 te volgen zijn.
Alle cijfers zijn op basis van reële ontwikkelingen. Vanwege een verschillende methode en een selectie van een panel aan grote ondernemingen sluiten deze cijfers niet rechtstreeks aan bij de cijfers van Nationale Rekeningen.