Dividend

Betreft de som van reële dividenden die gedeclareerd zijn gedurende het betreffende statistisch jaar. Hoewel dividenden gedeclareerd worden in een bepaald jaar, hoeft dit niet noodzakelijk te corresponderen met het behaalde resultaat uit hetzelfde jaar. Een bedrijf heeft zelf de keuze over het moment en de hoogte van de uitkering, zolang het aan de geldende financiële eisen voldoet.