Omschakelen naar biologisch met en zonder certificaat

Bedrijven die gecertificeerd omschakelen staan onder toezicht van Stichting Skal Biocontrole. Zij bepalen wanneer een bedrijf biologisch gecertificeerd is en inspecteren biologische bedrijven. De omschakelperiode van gewaspercelen duurt over het algemeen twee jaar.

Daarnaast kunnen bedrijven areaal niet-gecertificeerd omschakelen, bijvoorbeeld als ze er bewust voor kiezen om hun bedrijf in delen om te schakelen naar een biologische werkwijze. Bij akkerbouwbedrijven is het bijvoorbeeld mogelijk om biologisch aardappelen te telen en niet-gecertificeerd in omschakeling wortelen. Daardoor kan het omschakelen van percelen verspreid worden. Er zitten wel strenge eisen aan deze manier van gewassen telen. Bij deze niet-gecertificeerde omschakeling beoordeelt Stichting Skal Biocontrole na drie jaar of er een certificaat verleend kan worden.