Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in de Europese Unie en EFTA landen recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken.

De richtlijn gold tot 4 maart 2024 en is met een jaar verlengd. Dit betekent dat de RTB in beginsel afloopt op 4 maart 2025. Op voorstel van de Commissie, kan de Raad in de toekomst besluiten de richtlijn nog een keer met een jaar te verlengen. De tijdelijke bescherming eindigt wanneer de maximale duur is verstreken of eerder, indien de Raad vaststelt dat een veilige terugkeer naar het Oekraïne mogelijk is.