Productiewaarde

De waarde van het totaal van goederen en diensten dat is geproduceerd, in euro’s.