Inflatie

Hier: de prijsindex van het bbp tegen marktprijzen.