Huiselijk geweld

De term huiselijk geweld heeft betrekking op de plegers: hiertoe worden gezins- en familieleden en ook eventuele (ex-)partners gerekend. Met ‘huiselijk’ wordt niet de locatie bedoeld: de voorvallen hoeven niet per se thuis te hebben plaatsgevonden.

Bij huiselijk geweld gaat het hier om fysiek geweld in huiselijke kring, dwingende controle in huiselijke kring en stalking door een ex-partner. Fysiek geweld loopt uiteen van dreigen met pijn doen, tot poging tot verstikking of verwondingen door het gebruik van wapens. Dwingende controle is een vorm van huiselijk geweld waarbij een of meer personen een ander sterk domineren en controleren. Het slachtoffer kan daarbij bepaalde vrijheden worden ontzegd door de ander(en), zoals het onderhouden van sociale contacten of het hebben van eigen geld en zelf te bepalen waaraan dit uit te geven. Ook kan/kunnen de pleger(s) dreigen zichzelf, het slachtoffer, of haar of zijn geliefden iets aan te doen. Bij stalking door een ex-partner worden slachtoffers die een relatie hadden herhaaldelijk en opzettelijk door hem of haar lastiggevallen. Voor een compleet overzicht van de onderzochte voorvallen van fysiek geweld, dwingende contole en stalking door ex-partner zie de vragenlijst van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022.  

Iemand is slachtoffer van huiselijk geweld als hij/zij in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek te maken heeft gehad met een of meerdere vormen van huiselijk geweld.