Zorgen over financiële toekomst

De mate van zorgen over de financiële toekomst wordt bepaald aan de hand van de vraag: ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst? Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend.’

Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als veel zorgen over de financiële toekomst, en score van 5 en 6 als weinig zorgen en een score van 1 tot en met 4 als geen zorgen.