Heeft berekend

Het CBS heeft in de berekeningen van de mogelijke factoren die van invloed zijn op veranderingen in de CO2-uitstoot tussen 1970 en 2020 gekeken naar zeven factoren, ingedeeld in drie thema’s. Het eerste thema omvat economische factoren, namelijk economische groei en verdienstelijking van de economie. Het tweede thema betreft materialen: verandering in materiaalefficiëntie, verandering in het aandeel van primaire materialen in het totale materiaalgebruik (lineariteit van materiaalstromen), en verandering in de (inverse van) materiaalgebruik per capita. Het derde thema is energiegebruik, met de factoren verandering in energieconsumptie per capita en de decarbonisatie van de energiemix (verschuiving van fossiele naar schone energie). De analyse beperkt zich vooralsnog tot de periode 1970-2020. Wanneer er meer gegevens beschikbaar komen over de factoren die van invloed zijn op veranderingen in de CO2-uitstoot, zal het CBS de analyse kunnen uitbreiden tot meer recente jaren.