Technisch beroep

Beroep geclassificeerd als technisch. De indeling van technische beroepen is gebaseerd op de Beroepenindeling-ROA-CBS (BRC) uit 2014 die standaard door het CBS gebruikt wordt, maar is in deze publicatie breder dan alleen de beroepsklasse ‘Technische beroepen’. Deze afbakening van technische beroepen is door het ministerie van EZK en in samenspraak met verschillende stakeholders opgesteld.
De exacte indeling van technische beroepen is terug te vinden in bijlage 2 van de tabel ‘EBB 5399 ILO definitie’ op de website van het CBS.