Euro 6-milieuklasse

Om de luchtverontreiniging door het wegverkeer terug te dringen zijn vanaf het begin van de jaren zeventig door de EG/EU normen vastgesteld waaraan voertuigen moeten voldoen om op de markt te komen. Deze typekeuringseisen zijn vervolgens in de nationale wetgevingen opgenomen en zijn in de loop der jaren steeds verder aangescherpt. De meest recente normen worden euronormen genoemd. Vanaf januari 2013 mogen uitsluitend nieuwe vrachtauto’s met een Euro 6-motor worden verkocht.

Bij de laatste aanscherping van de Euro 6-regels in 2022 zijn de limietwaarden voor nieuwe vrachtauto’s vastgesteld op 400 of 460 mg/Kwh voor stikstof, afhankelijk van de testmethode, en 10 mg/Kwh voor fijnstof. Dit is voor stikstof 4 tot 5 keer zo laag als Euro 5-motoren en voor fijnstof twee tot drie keer zo laag.

Emissieloze voertuigen (Euro Z) zijn bij de Euro 6-voertuigen geteld; dit betreft nog een zeer klein aandeel in het vervoer door vrachtvoertuigen.