Migranten

In dit artikel zijn migranten als volgt afgebakend: iedereen die buiten Nederland is geboren en op enig moment naar Nederland is gemigreerd, in 2021 opgenomen is in het bevolkingsregister, in Nederland woont en deel uitmaakt van een particulier huishouden.

In de analyses zijn de migranten in vier herkomstgroepen ingedeeld: Europa, Turkije/Marokko, Suriname/Nederlands-Caribisch gebied, en overige landen.