Wet VPL

Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregelingen. De VPL-regeling, die in 2006 in de plaats kwam van andere vroegpensioenregelingen, is met ingang van 1 januari 2023 beëindigd.