Herkomst

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Bij de hier gehanteerde indeling wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die geboren zijn in Nederland en hun beide ouders ook, mensen die zelf geboren zijn in Nederland maar minstens een ouder hebben die geboren is in een ander Europees land of buiten Europa (de tweede generatie migranten), en mensen die zelf in Europa (excl. Nederland) of daarbuiten geboren zijn (eerste generatie migranten).