Accidentele verdrinking

Dit nieuwsbericht bevat twee aspecten. Ten eerste worden cijfers weergegeven over de accidentele verdrinkingen. Dit zijn zowel verdrinkingen binnenshuis, bijvoorbeeld in de badkuip of een binnenzwembad, als verdrinkingen buiten. Het gaat hier dus niet om verdrinking bij een vervoersongeval, zelfdoding, moord of overige oorzaken. Ten tweede worden cijfers getoond over niet-accidentele verdrinkingen, waaronder zelfdoding, vervoersongevallen en overige verdrinkingen. De cijfers over inwoners betreffen mensen die in Nederland woonden en op het moment van overlijden stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

In de eerste grafiek worden gestandaardiseerde sterftecijfers door accidentele verdrinking per 100 duizend inwoners getoond. Om jaren te kunnen vergelijken wordt gestandaardiseerd door cijfers uit het ene jaar om te rekenen naar het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. De leeftijdsopbouw van de bevolking van 2022 is hier als standaard gebruikt.

In de grafiek naar herkomst worden de gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 duizend van de bevolking getoond. Deze relatieve cijfers naar herkomst zijn gerelateerd aan het aantal inwoners per bevolkingsgroep. Er is gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw, met de leeftijdsopbouw van mensen met een Nederlandse herkomst als standaard.

In de periode 2013-2022 was de leeftijdssamenstelling van de bevolking met een Nederlandse herkomst anders dan de leeftijdssamenstelling van de bevolking met een niet-Europese herkomst. Daarom worden gegevens over deze periode van de bevolking met niet-Europese herkomst in de grafiek getoond als leeftijdgecorrigeerde sterfte per 100 duizend van de bevolking volgens de leeftijdssamenstelling van de bevolking met een Nederlandse herkomst (Standaard Mortality).