Kennismigrant

Onder kennismigranten vallen alle arbeidsmigranten die naar Nederland zijn geïmmigreerd op basis van de IND-kennismigrantenregeling en alle andere regelingen die met deze kennismigrantenregeling samenhangen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de regelingen voor zelfstandigen, wetenschappelijk onderzoekers en potentiële kennismigranten. Zie ook: Kennismigrant | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Het merendeel van de kennismigranten maakt gebruik van de IND-kennismigrantenregeling. Andere regelingen op grond waarvan kennismigranten naar Nederland kunnen komen zijn onder andere Wetenschappelijk onderzoeker en de ICT-regeling. Deze regelingen geven meer detaillering over de migratiemotieven van kennismigranten.

Zie ook: Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA (cbs.nl).