Transformatie woning

Woningen die zijn ontstaan door transformatie van bestaande panden met verblijfsobjecten die in eerste instantie geen woonfunctie hebben. Een voorbeeld hiervan is wanneer kantoorpanden worden verbouwd tot woningen.