Berekening duurzame biomassa

De duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa gelden voor installaties met een ingaand thermisch vermogen groter dan 20 MW. Voor biogas gelden aangepaste criteria voor installaties boven de 2 MW. De nieuwe Richtlijn is 1 juli 2021 in werking getreden. De verbruikte biomassa in installaties die onder deze grenzen liggen wordt volledig meegenomen.

Voor vloeibare biomassa gelden andere duurzaamheidscriteria. Biotransportbrandstoffen (biodiesel en biobenzine) hebben ook eigen duurzaamheidscriteria. Voor afvalverbrandingsinstallaties gelden geen duurzaamheidscriteria.