Voorlopige cijfers

De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op voorlopige maandcijfers. In juni 2023 worden de voorlopige jaarcijfers verwacht.

Het CBS publiceert gegevens wanneer meer dan 95 procent van de doodsoorzakenverklaringen, over de periode waarover gepubliceerd wordt, ontvangen en verwerkt is. Dat is meestal na ongeveer vier maanden. Het CBS heeft 98,4 procent van alle overlijdens van 2021 de doodsoorzaakverklaringen ontvangen van de in Nederland overleden ingezetenen.. Voor januari 2022 is dit 99 procent, voor februari tot en met september 2022 is dit 98 procent, voor oktober tot en met november 2022 is dit 97 procent en voor december 2022 is dit 95 procent.