Wet VPL

Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregelingen. De VPL-regeling kwam in 2006 in de plaats van andere vroegpensioenregelingen.