Bijstand

Bijstand wordt gegeven aan huishoudens. Dit kunnen alleenstaanden of paren zijn, met of zonder kinderen. Als de bijstand wordt gegeven aan een paar, dan worden beide partners meegeteld als bijstandsgerechtigde.