Kinderopvang (inclusief peuterspeelzaalwerk)

Kinderopvang is het verzorgen en opvoeden van kinderen en het bijdragen aan hun ontwikkeling tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

De volgende vormen van kinderopvang worden onderscheiden:

  • dagopvang: opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder;
  • buitenschoolse opvang: opvang voor schoolgaande kinderen. Het kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder;
  • tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen.

In 2018 zijn de peuterspeelzalen onderdeel geworden van de dagopvang. Cijfers van vóór 2018 zijn inclusief de peuterspeelzalen.