Instroom: herintreder

Een herintreder is een werknemer die op enig moment als werknemer werkzaam is geweest in de kinderopvang en opnieuw instroomt. Er is alleen sprake van herintreden als de instromer langer dan een jaar voor het peilmoment geen werknemer is geweest in de kinderopvang.