Consumenten opnieuw minder somber

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
Consumenten waren in januari 2023 opnieuw minder pessimistisch dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is echter nog uitzonderlijk laag. In januari 2023 kwam het vertrouwen uit op -49, tegen -52 in december 2022. Consumenten waren minder pessimistisch over de economie en ook de koopbereidheid was minder negatief.

Met -49 lag het consumentenvertrouwen in januari ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2019februari-2
2019maart-3
2019april-3
2019mei-3
2019juni-1
2019juli1
2019augustus-1
2019september-2
2019oktober-1
2019november-2
2019december-2
2020januari-2
2020februari-2
2020maart-3
2020april-23
2020mei-31
2020juni-27
2020juli-26
2020augustus-29
2020september-28
2020oktober-30
2020november-26
2020december-19
2021januari-19
2021februari-19
2021maart-18
2021april-14
2021mei-9
2021juni-3
2021juli-4
2021augustus-6
2021september-5
2021oktober-10
2021november-19
2021december-25
2022januari-28
2022februari-30
2022maart-39
2022april-48
2022mei-47
2022juni-50
2022juli -51
2022augustus-54
2022september-59
2022oktober-59
2022november-57
2022december-52
2023januari-49

Consumenten minder pessimistisch over economisch klimaat

Consumenten waren in januari minder pessimistisch over de economie dan in december. De deelindicator economisch klimaat ging van -65 naar -62. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden. Het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden was hetzelfde als in december.

Koopbereidheid minder negatief

De koopbereidheid kwam in januari uit op -41, tegen -43 in december. Vooral het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was in januari minder negatief. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden bleef ongewijzigd ten opzichte van december. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten een fractie minder ongunstig dan in december.